AUDIP

TVORBA WEBOVÝCH STRÁN

Pre propagáciu a zvýšenie podnikateľských aktivít Vašej spoločnosti zabezpečíme:
  • posúdenie potrieb a možnosti publikovania Vašej spoločnosti na Internete,
  • návrh štruktúry webových strán,
  • naprogramovanie webových strán,
  • registráciu webovej domény,
  • umiestenie Vašej webovej strany na Internet.