AUDIP

AUDIP s.r.o.

Ing. Alexej ŠEVČÍK

Za humnami 7 ,  911 01 Trenčín

Mobil - 0915 182295,

audip@audip.sk,

www.audip.sk

GPS: N 48.895386316, E 18.083775681;

 

Design: Ing. Alexej ©evčík,   fotografie: Milan Čevela

Spoločnos» s ručením obmedzeným, IČO: 36 343 919 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vloľka č. 15 609/R