AUDIP

DESIGN WEBOVÝCH STRÁN

Pre atraktívny design a efektívnosť Vaších webových strán zabezpečíme:
  • design technického alebo umeleckého charakteru podľa marketingového zámeru Vašej spoločnosti,
  • prístupnosť pre rôzne prehliadače,
  • optimalizáciu pre vyhladávače,
  • registráciu do katalógov,
  • redesign Vašeho pôvodného webu.